Annonse:

En bedre opplevelse for både kunder og tjenestetilbydere

På Anbudia.no skal du etter hvert kunne finne gode tilbud på det aller meste du måtte ha behov for. Har du en bedrift som ønsker å tilby tjenester eller har behov for å få utført tjenester selv vil denne siden kunne være veldig nyttig for deg.

Tilbudet vil være svært variert og inneholder anbudstjenester på alt fra gartnerarbeid, murerarbeid og datasikkerhet til billån, revisortjenester og markedsundersøkelser. Kort sagt vil du være 100% selvhjulet med å bruke denne tjenesten.

Både som tjenestetilbyder og tjenestemottaker er det ønskelig å gjøre prosessen i forkant av selve arbeidet så enkel og rask som mulig. I dette legger vi at man skal etterstrebe å bruke så kort tid som mulig på dette, men samtidig kunne spare penger. For kunden handler det om å få tatt en rask avgjørelsen, mens det for oppdragstaker handler om å få nye kunder og tjene penger. Fortrinnsvis vil en kunde kunne ha fordelen ettersom det er den som 'sitter på pengene' og kan vente på tilbudene som vil komme inn fra dem som ønsker å tilby sine tjenester.

I etableringfasen handler det for oss om å skaffe oss en posisjon i markedet samtidig som vi utvikler et produkt som vil holde mål både teknisk og formålsmessig slik at sidene er 100% operative når vi bestemmer oss for å gjennomføre den endelige lanseringen.

Vi ønsker også fra starten av å komme med et ratingsystem som gir kundene muligheten til å vurdere kvaliteten og opplevelsen av den tjenesten de har fått, og her vil man kunne si sin mening om det som har blitt gjort. Dette mener vi bestemt vil være med på å drive opp seriøsiteten rundt de som ønsker å tilby sine tjenester her og det å vite at man vil bli vurdert i etterkant kan være mer en god nok motivasjon for å tilby gode tjenester - uansett hvilken bransje man befinner seg i.